Belastingvragen 2022-gf

1.  . Welk bedrag kan opgevoerd worden bij Geneeskundige hulp bij de case Pieterse-Jansen? € 1.325,- € 1.525,- € 1.085,- € 1.801,- 2.  . Heeft het echtpaar-Pieterse-Jansen recht op zorgtoeslag in 2021? Ja Nee 3.  . Wat is voor het echtpaar Pieterse-Jansen het drempelinkomen voor de huurtoeslag in 2021. € 36.084,- € 25.584,- € 37.490,-…