1. 
. Welk bedrag kan opgevoerd worden bij Geneeskundige hulp bij de case Pieterse-Jansen?

2. 
. Heeft het echtpaar-Pieterse-Jansen recht op zorgtoeslag in 2021?

3. 
. Wat is voor het echtpaar Pieterse-Jansen het drempelinkomen voor de huurtoeslag in 2021.

4. 
. Zal het echtpaar Pieterse-Jansen recht op zorgtoeslag en/of huurtoeslag hebben in 2022?

5. 
. Hoe hoog wordt de eigenwoning reserve van het echtpaar na verkoop van het huis?

6. 
. Hoeveel is de totale aftrek is onder aftrek eigenwoning?

7. 
. Twee echtelieden zijn door dementie en ernstige ziekte beide opgenomen in dezelfde zorginstelling. Zij staan dus ingeschreven op het zelfde adres. Hebben zij recht op alleenstaande ouderenkorting?

8. 
. Een man heeft twee gehoortoestellen gekocht. Hij had recht op twee apparaten van totaal € 1.800. Hij koos echter voor duurdere modellen van € 2.600. Daarnaast heeft hij een service contract inclusief batterijen afgesloten voor 3 jaar voor een bedrag van € 360. Hij kreeg € 1.350 uitgekeerd van de verzekering.: Hoeveel mag hij opvoeren bij hulpmiddelen bij de zorgkosten?

9. 
. Mevrouw heeft orthopedische schoenen gekocht. Twee paar voor een totaal van 858 euro. Zij heeft daarvoor 500 van de verzekering teruggekregen. Hun eigen risico is reeds aan andere betalingen opgegaan. Daarbij heeft zij nog een paar steunzolen voor in haar laarzen gekocht voor 83 euro. Hoeveel mag mevrouw door deze aankopen opvoeren bij hulpmiddelen bij de zorgkosten?

10. 
. Een man heeft een uitgebreide behandeling in het ziekenhuis ondergaan. Hij heeft 2 weken in het ziekenhuis gelegen en zijn vrouw heeft hem elke dag bezocht. Zij heeft voor het vervoer de auto gebruikt. De afstand naar het ziekenhuis is 10 km. Uit het ziekenhuis was nog in staat om achtmaal met zijn eigen auto te gaan. Hij is echter ook zesmaal met de taxi gegaan voor een prijs van 30 euro per enkele reis. Daarnaast heeft hij en zijn vrouw nog 240 km moeten rijden voor andere ziekenhuis- en artsenbezoeken en naar de Fysiotherapie. Hij had uitgerekend dat zijn autokosten 40 ct. per km is. Er is € 120 vergoed door de verzekering. Hoeveel mogen zij opvoeren bij tansportkosten voor ziekte en invaliditeit?

11. 
. Een man had extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Hij is op 1 september opgenomen in verzorgingsinstelling. Hij heeft geen rekeningen over de periode tot 1 september. Zijn dochter doet nu de extra was en hij betaalt haar daarvoor. Hij kan aantonen dat hij hier voor € 200 voor betaald heeft. Hoeveel mag de man opvoeren bij extra uitgaven kleding en beddengoed?

12. 
. Een vrouw heeft het hele jaar een prikkelbare darm syndroom. Zij volgt hiervoor een dieet op voorschrift van de huisarts. Zij is vanaf 1 september opgenomen in een verzorgingsinstelling. Hoeveel van de kosten kunnen worden opgevoerd bij dieetkosten?

13. 
. Iemand krijgt medicijnen op doktersvoorschrift, die maar gedeeltelijk vergoed worden. Hij moest in 2021 €360 bijbetalen als verplichte eigen bijdrage. Hoeveel kan hij opvoeren bij de rubriek medicijnen op dokters voorschrift?

14. 
. Een vrouw kreeg vanaf 1 juni speciale gymnastiek onder leiding van een fysiotherapeut op aanraden van de huisarts. Zij heeft nog alle fysiotherapeutische behandelingen te goed van haar zorgverzekering. De kosten zijn € 100 per maand. Zij krijgt € 300 vergoed van de ziektekostenverzekering Hoeveel mag zij opvoeren bij de Geneeskundige hulp?

15. 
. Een man heeft in 2021 een loterij gewonnen met een bedrag van €100.000. Hij moet daar nog kansspel belasting over betalen. Door het gewonnen bedrag heeft hij veel giften gedaan. Enkele culturele van giften van totaal € 1.200 en enkele gewone ANBI giften van totaal van € 2.000. Hij had op 1 januari een kapitaal in box 3 van € 26.000. De giften waar de instellingen naar toe gaan, moeten echter bij naam en toenaam genoemd worden en daarom dus opgezocht worden in het ANBI lijst. . Hij heeft een drempelinkomen van € 25.000. Met hoeveel gaat het belastbaar bedrag naar beneden als deze giften opgevoerd worden?

16. 
. Een paar in de AOW gerechtigde leeftijd, niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap, betrokken in 2015 hun huis dat ze op 50/50 basis hebben gekocht. Echter in maart werd de man dusdanig ziek dat hij op 1 april opgenomen moest worden in een zorginstelling. Hij werd toen meteen ingeschreven op dat adres. Zijn deze man en vrouw voor heel 2021 fiscale partners?

Geef een reactie