De bestuursleden formeel gekozen door de Federatieraad.

Naam Email
Vacant
Voorzitter
voorzitter@fasv.nl
Erik Triemstra
Vice-voorzitter
eriktriemstra@home.nl
Vacant
Secretaris
Tijdelijk
info@fasv.nl
Paul van Vliet
Penningmeester
penningmeester@fasv.nl
Fred Steenwinkel
Algemeen bestuurslid
fredsteenwinkel@gmail.com
Vacant