Voorzitter FASv  klik hier voor << het functieprofiel >>
2e Secretaris FASv  klik hier voor << het functieprofiel volgt >>
Penningmeester FASv  klik hier voor << het functieprofiel >>
Algemeen bestuurslid (meerdere) FASv  klik hier voor << het functieprofiel >>
Bestuursondersteuner FASv klik hier voor << het functieprofiel >>

Federatieraadsleden (voor meerdere provincies/regio’s) klik hier voor << het functieprofiel volgt >>

Voor vicevoorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester gelden dezelfde functieprofielen als de “1e” functies.
De werkzaamheden tussen “1e” en “2e” functionaris kunnen daarbij in goed overleg onderling verdeelt worden.

Bij belangstelling voor een van de genoemde functie zien wij graag voor 1 juli a.s. uw reactie tegemoet op info@fasv.nl met in bijlage een, ter zake doende, korte cv.