CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN

IN HET NIEUWS

Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019)

Ruim vier jaar geleden startte FNO met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis een nieuwe beweging
voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking.
Het draaide allemaal om meedoen en bewegen. Met als resultaat dat 37.000 Ouderen daadwerkelijk in
beweging kwamen.
Lees hier <<het volledige bericht>>
* Tips voor projecten voor en van ouderen
* Tips voor projecten met ouderen
* Tips voor projecten van en met ouderen met een migratieachtergrond

Gezocht 10.000 senioren !

Aan de universiteit van Amsterdam is het Centre for Urban Mental Health (Centrum
voor stedelijke geestelijke gezondheid) verbonden. Zij onderzoeken en dragen bij aan
een gezonde en veerkrachtige samenleving. Dit is vooral ook nodig in steden maar
ook op het platteland waar het leven vaak eenzaam en stressvol wordt ervaren. Doel
van het centrum is om met een radicaal nieuwe aanpak bij te dragen aan een betere
geestelijke gezondheid van ouderen.
Lees hier
<<het volledige bericht>>

Week tegen Eenzaamheid

Van 1 oktober tot en met 8 oktober wordt de “Week tegen Eenzaamheid”
georganiseerd. Deze is ingesteld door het ministerie van VWS in het kader van “Het Pact voor de Ouderenzorg”, het grote project van minister Hugo De Jonge om de positie van de ouderen in Nederland te verbeteren.
Lees hier <<het volledige bericht>>