Op verschillende manieren kan er korting worden verkregen op de premie ziektekosten.
Medio november maken de verzekeraars hun premie voor het volgende jaar bekend maken. Het is een rekensom om te zien welke verzekeraar voor u – financieel gezien – het gunstigst is.

Echter, de Consumentenbond waarschuwt voor de gevaren van een budget verzekering. Goedkoop, maar niet alle kosten zijn gedekt. Goedkoop kan duurkoop zijn. Kijk ook naar de inhoud van een verzekering.
In veel gevallen hebben oudere verzekerden al een collectiviteitskorting. Via hun voormalige werkgever, een organisatie waarvan ze lid zijn, de gemeente, een thuiszorgorganisatie, etc.
Niet iedereen zal daarom gebruik hoeven te maken van een collectiviteitskorting via de FASv.
Daarnaast is er een verzekeraar, DSW, die helemaal geen korting geeft, omdat de premie (zonder korting) soms al lager is dan bij andere verzekeraars die wel korting aanbieden. Het blijft een heel gepuzzel. Wel of geen korting en daarnaast de verschillen in kortingen.
Soms geeft een verzekeraar iemand die alles zelf via internet regelt een korting die nog hoger is dan een collectiviteitskorting.
Sommigen zullen veel zorgverzekeraars digitaal bezoeken en overstappen naar de verzekeraar die het beste bij hem of haar past. De reden zal een mix zijn van prijs (goedkoop) en inhoud (dekking voor ingeschatte kosten). Zo’n keuze wordt individueel bepaald.

Collectiviteitskorting via de FASv

De collectiviteitskorting via de FASv is vooral bedoeld voor de ouderen die een groot vertrouwen in hun ‘eigen’ ziektekostenverzekeraar hebben en weinig behoefte hebben om van verzekeraar te veranderen. Zij kijken vooral of via de FASv eenzelfde korting kan worden geboden als de ouderenvereniging waarvan zij afscheid namen of nemen.
Reeds vóór de Startbijeenkomst van de FASv was de eerste vraag: hoe zit het met premiekorting ziektekostenverzekering? Voor veel zelfstandige algemene seniorenverenigingen – al dan niet in oprichting – was dit de belangrijkste vraag om te worden beantwoord. Voor veel verenigingen was het verkrijgen van een collectiviteitskorting via de FASv een voorwaarde om (a) überhaupt een zelfstandige vereniging op te richten en (b) om lid te worden van de FASv. Immers, hun achterban (ouderen) gaf aan alleen dan lid te willen worden van een nieuwe plaatselijke vereniging als daarbij tevens een collectieve premiekorting op de zorgverzekering was geregeld (gegarandeerd).
De FASv regelde bij een groot aantal verzekeraars de collectieve premiekortingen voor zorgverzekeringen. In nieuwsbrieven kreeg u hierover informatie.

Binnenkort maken de verzekeraars de premie in november bekend. In de periode daarna kunnen verzekerden overstappen naar een andere verzekeraar, dan wel bij hun huidige verzekeraar kenbaar te maken dat ze overstappen van de ene collectiviteit naar een andere.
Wanneer u in aanmerking wil komen voor de genoemde kortingen kunt u zich aansluiten bij een zelfstandige seniorenvereniging die is aangesloten bij de FASv.

Alle kortingen zijn in de uitgebreide nieuwsbrief, met alle benodigde gegevens, staat in het besloten deel van deze website te staan. Inloggen, door de verenigingen, in dit deel van de website is mogelijk door hiervoor gegevens aan te vragen.
Eerst registreren, hierna krijgt u toestemming om in te loggen.