Het is begonnen met de startnotitie
<<Startnotitie>>

De Statuten van de FASv zijn 29 september 2016 gepasseerd.
<<Statuten FASv>>

Het goedgekeurde huishoudelijk reglement.
<<Huishoudelijk reglement>>

KvK-nummer 66987571