Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.
Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden.
In die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten.

De Koepel Gepensioneerden heeft in samenwerking met IVBB een webinar georganiseerd en is <<hier terug te kijken>>
Voor “Impressie van de digitale bijeenkomst over de werking van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 30 april 2021” is <<hier beschikbaar>>  De officiële wetstekst <<is hier beschikbaar>>
Ook is er een PowerPointpresentatie in pdf <<hier beschikbaar>>