Belasting tarief schijf een AOW 18,75 Schijf een 20.384
Partner
Berekening met aftrek zorgkosten Berekening zonder aftrek zorgkosten Berekening met aftrek zorgkosten Berekening zonder aftrek zorgkosten
Inkomen 15459 15459 20000 20000
Aftrek specifieke zorgkosten 2500
Belastbaar inkomen 12.959 15.459 20000 20.000
Berekening verschuldigde belasting 2430 2899 3750 3750
Algemene heffingskorting 1268
Ouderenkorting 1596
Alleenstaande ouderenkorting 429
Totaal heffingskortingen 3.293
Te betalen belasting 0 0 457 457
Gebruikt deel van heffingskortingen 2430 2899 3293 3293

Uitkomst TBU

Berekening verschuldigde belasting Met ziekte kosten Zonder ziektekosten
Verschuldigde belasting 6180 6649
Gebruikte heffingskorting 5723 6192
Te betalen Belasting 457 457
Resultaat gebruikte deel van heffingskortingen 6180 6192
Verwachte uitkering 12